Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád - zahrada

29. 8. 2018


Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Provozní řád zahrady
pracoviště MŠ Knappova

Vypracovala:             Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Schválila:                  Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Vydáno dne:             31. 8. 2017
Účinnost od:             1. 9. 2017
Zrušena směrnice:     Provozní řád zahrady pro pracoviště Knappova z 16. 5. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.
Číslo    Datum úpravy    Opravená část    Účinnost od    Provedl
                
Zahrada je oplocena ze všech stran a slouží pouze pro potřeby naší školy.
Zahrada nabízí  jednotlivé zóny podle možností a vhodnosti využití, například sportovní zónu, zónu pro výuku enviromentální (bylinková zahrádka, hmyzí domky, broukoviště smyslové stezky, křoviny) i zónu herní.  Nabízí nám prostor, ve kterém můžeme vnímat a rozlišovat věci pomocí všech smyslů. Jsou zde soustředěny 3 pískoviště a asfaltová plocha sloužící k jízdě na koloběžkách.
Rovná travnatá plocha uprostřed zahrady slouží k pohybovým a míčovým hrám. Zatravněný uměle vytvořený kopcovitý povrch slouží ke zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, koordinaci lokomoce a zvládnutí běžných způsobů pohybu – prolézání tunely, běh po nerovném terénu a v zimě jako místo pro sáňkování či bobování.        
     
Každodenní otevírání a zavírání zahrady provádí pedagogičtí pracovníci, kteří mají ranní či odpolední pracovní dobu.

Výměra zahrady je dostačující na počet dětí.
Venkovní vybavení je s v souladu s ČSN EN 1176
Venkovní vybavení:   
       3 x pískoviště
       1 x kompostér
       1 x skluzavka
       1 x dětský hrad se skluzavkou
       1 x houpačka – „ hnízdo“
       1 x altán
       1 x betonová plocha vhodná ke stolování atp.
           malé dětské přenosné lavičky
       2 x venkovní učebna – divadlo
       2 x dřevěný dalekohled
       1x domeček z kmenů
       1x hmatový chodníček
       1 x police na hračky s tabulí – samonosná
       1 x vyvýšený záhon
       1 x lavice oblouková – hranostaj
       1 x lavice rovná – tchoř
       1 x interaktivní tabule dřevěná
       1 x hudební prvek – xylofon
       1 x hudební prvek - dendrofon
       1 x domek se skluzavkou
       1 x přenosný dřev. koník
       3 x dřevěná kolébačka ptáček (Dlask, střízlík, sýkora)
       2 x dětská branka – ELBY fun
       1 x lanová pavučina
       1 x zahradní domek na ukládání pomůcek pro děti,WC a umyvadlo
       1 x hmyzí hotel
       1 x krmítko pro ptáky bez napajedla
       5 x budka pro ptáky
       1 x domeček pro ježky
       1 x nádrž na sběr dešťové vody – uzavřená
       1 x dřevěná nádoba na vodu – otevřená
       1 x meteobudka

1. Denní úklid
Před návštěvou zahrady provede p. uklízečka denní úklid - vizuální kontrolu všech ploch, úklid odpadků z plochy zahrady, úklid sociálního zařízení. Pedagogičtí pracovníci průběžně kontrolují stav vybavení (úrazová prevence). Před ukončením pobytu je povinností pedagogických pracovníků i dětí uklidit veškeré vybavení na své místo a vše uzamknout, zamést obruby pískovišť a ukotvit ochranné plachty. V letních měsících se písek před hrou dětí kropí studenou vodou.  
   
2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
Provozní zaměstnanci (p. uklizečka a pan údržbář) denně uklízí zahradní domeček na hračky, včetně WC a umývadla. Denně kontrolují stav zahrady před vstupem dětí, o stavu se provádí písemný záznam fyzických kontrol prostranství do určeného sešitu. Při zjištění závad vše neprodleně nahlásí vedení školy a společně zajistí jejich odstranění.

3. Péče o zeleň
Pravidelně je prováděno sekání trávy a údržba zeleně tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí. Posekaná tráva se odváží mimo prostor MŠ, průřezy stromů a keřů zajišťuje p. údržbář.  V podzimních měsících pravidelně hrabe a odváží listí mimo prostor MŠ a pravidelně provádí vizuální kontrolu technického stavu herních prvků a mobiliáře.
Závlahu zahrady v letních měsících zajišťují provozní zaměstnanci. Používána je pitná voda z řadu, která je rovněž využívána v letních měsících i na otužování dětí. O rostliny        ve vyvýšeném záhonu pečují dětí s dopomocí pedagogických pracovníků, které využívají vodu z nádoby sloužící na sběr dešťové vody.
Všichni pracovníci dbají na estetickou úpravu, čistotu a pořádek hracích ploch na zahradě Mateřské školy.

4. Údržba pískoviště    
Pískoviště jsou zakryta vodopropustnou plachtou a tím jsou chráněna proti znečistění. Sítě odkrývají a zakrývají učitelky. V případě potřeby kropí p. uklízečky pískoviště v dostatečném předstihu, než jdou děti ven.
Údržbář:
•    Průběžná kontrola stavu obrub pískoviště.
•    2x během roku překopání písku.
•    1x ročně vybrání pískoviště na plochu – během zimního období je písek ponechán na ploše k promrznutí
•    1x za 6 let výměna písku, používán písek kopaný o hrubosti 0,4.

5. Provoz zahrady
Provozní doba: dle provozu MŠ, mimo uzavření MŠ a ve volné dny (svátky apod.)
                           od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby preventivně předcházely úrazům (pracovní řád pro zaměstnance škol).
Denně se provádí kontrola zahrady – úklid odpadků z plochy hřiště, úklid sociálního zařízení i pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře.
    
6. Roční revize, revize herních prvků
Každoročně se provádí odborná revize veškerého zahradního vybavení, kde je zjišťována celková bezpečnostní úroveň. Provádí se případná oprava, nebo likvidace. Z každé takovéto kontroly je proveden zápis, který je uložen v ředitelně.

                 
                                       Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy