Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád - zahrada

29. 8. 2018


Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Provozní řád zahrady
pracoviště MŠ Lužická

Vypracovala:             Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Schválila:                 Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Vydáno dne:             31. 8. 2017
Účinnost od:             1. 9. 2017
Zrušena směrnice:     Provozní řád zahrady pro pracoviště Tyršova z 1. 6. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.
Číslo    Datum úpravy    Opravená část    Účinnost od    Provedl
                                
Pozemek školní zahrady se rozkládá v bezprostřední blízkosti budovy. Levá část tohoto
prostoru je méně  prostorná.  Nachází se zde jedna z  přístupových cest k zadnímu traktu budovy, zahradní domek, pískoviště, vrbník z živého proutí, balanční stezka, dřevěné pódium, tři pružinová houpadla, meteobudka , okrasný záhon a zákoutí s ohništěm.
Pravá část zahradního prostoru je rozlehlá, rovinatá a z jedné třetiny mimoúrovňová. V této části jsou umístěny vyvýšené záhony z proutí a větví, záhony s ovocnými dřevinami, jahůdkami a ovocnými keři. Okrasným prvkem jsou dřevěná loubí s popínavými růžemi,  samotný záhon růží i šotolinové chodníky. Rovněž další zahradní prvky umožňují  získávání poznatků o fauně i flóře, podporují pohybové i pracovní dovednosti.                          
Zahrada je oplocená a uzamyká se brankou a bránou.
Údržbu všech prostranství provádí údržbář a školnice s uklizečkou.

Celkové vybavení:

Herní prvky:
- 3x pískoviště
- 3 ks pružinových koupadel
- balanční stezka
- volně položený kmen s říčními valouny
- lanový relaxační prvek s dendrofonem
- houpací síť
- dvouhoupačka  (hnízdo + houpačka)
- 2ks nekotvených branek
- věž se skluzavkou

Mobiliář:
- loubí v centrální ploše
- lavičky  3 ks
- kadibudka  ( 2 ks kompostovacích záchodů)
- zahradní domek na hračky
- zahradní altán 2 ks
- rozcestník + kniha k rozcestníku
- hudební prvek – xylodendrofon
- velké krmítko pro ptáky
- hmyzí hotel
- hnízdo pro kalouse
- budka pro netopýry
- budka pro červenky  ( v keřích)
- budka pro rehky, špačky, sýkorky
- hmatový chodník podél plotu
- domeček pro ježky
- nádrž na sběr dešťové vody + dřevěná nádoba na vodu  (nasalačka)
- police na hračky 1ks
- tabule 2ks
- dřevěné pódium
     
1. Denní úklid  
    Ráno do 8.hodiny provádí školnice a uklizečka úklid prostranství kolem budovy,
    zametají  chodníky, hlavní schodiště, uklízejí spadané ovoce, větve.
    V případě prašnosti školnice kropí pískoviště a travnaté plochy pitnou vodou
    Uklízí zahradní domek i oba altány, vyřazuje opotřebované hračky.

2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
    - každé ráno provede školnice prohlídku celého prostranství zahrady, okamžitě odstraňuje
      zjištěné závady,  případně nahlásí zástupkyni ředitelky a společně zajistí jejich odstranění
    - školnice denně provádí písemný záznam fyzických kontrol prostranství    
    - školnice ráno odstraňuje zakrytí pískovišť a podle potřeby je kropí v dostatečném
       předstihu, než jdou děti ven
    -  před návštěvou zahrady první učitelka provede vizuální kontrolu všech ploch (prevence  
       úrazu )
    -  poslední učitelka zakryje pískoviště,   uzamkne hračky, přístup na zahradu
    -  údržbář provádí udržovací práce v takovém smyslu, aby byla zachována maximální    
       životnost – potažmo bezpečnost – jednotlivých zahradních prvků

3. Péče o zeleň
    - údržbář seká a uklízí travnaté plochy ve 14ti denním intervalu, ošetřuje stromy, keře
    - hrabe listí, uklízí spadané větvě
    - prořezává stromy, keř

4. Údržba pískoviště
       Pískoviště jsou zakryta vodopropustnou plachtou a tím jsou chráněna proti znečistění. Sítě odkrývají a zakrývají učitelky. V případě potřeby kropí p. uklízečky pískoviště v dostatečném předstihu, než jdou děti ven.

Údržbář:
•    Průběžná kontrola stavu obrub pískoviště.
•    2x během roku překopání písku.
•    1x ročně vybrání pískoviště na plochu – během zimního období je písek ponechán na ploše k promrznutí
•    1x za 6 let výměna písku, používán písek kopaný o hrubosti 0,4.

5. Provoz zahrady
    -  Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí a podle toho organizují pobyt na školní zahradě    
        takovým způsobem, aby předcházely zdravotním obtížím a úrazům dětí – viz. Pracovní
        řád pro pedagog.pracovníky.
    -  Prostory zahrady využívají najednou všechny tři třídy
    -  Asfaltová cesta slouží jako součást dopravního hřiště  k jízdě na koloběžkách
    -  Velká, travnatá plocha uprostřed zahrady slouží k pohybovým a míčovým hrám

6. Roční revize, revize herních prvků
    - revize provádí odborná firma a je protokolárně zanesena
    - doporučuje případné opravy, nebo likvidaci – výměnou za nový, certifikovaný výrobek,      
       opatřený veškerou dokumentací.


                            Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy