Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

29. 8. 2018

1. Údaje o zařízení
Právní subjekt: Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321, 551 01
        IČO: 71008063
        Tel.: 491 812 460
        e-mail:  ms.jaro@seznam.cz
        webové stránky: ms-jaromer.estranky.cz
        ředitelka školy: Mgr. Šárka Čechová
        Zřizovatel: Město Jaroměř

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Lužická 321, Jaroměř 551 01
        Tel.: 491 812 460
        e-mail: msluzicka@seznam.cz
               
Vedoucí zařízení: Ludmila Vrabcová, zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Lužická

Typ:                            MŠ s celodenním provozem
Stanovená kapacita:     80 dětí
Provozní doba:             6.30 – 16.00 hod.
Počet tříd:                   3

2. Režimové požadavky       
Režim dne je částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na dobu nezbytně nutnou.
Příchod dětí do MŠ: nástup dětí v době od 6.30 do 8.00 nebo po domluvě i během dopoledne. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně je předat učitelce. Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Před známou nepřítomností omlouvají rodiče dítě předem.
Spontánní hry: probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu celého dne formou individuálních, skupinových či frontálních činností, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Pohybové aktivity: zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku, lyžařský výcvik a další sezónní činnosti, předplavecký výcvik.
Sledování televize a videa: Televize je využívána pouze v případě nepříznivého počasí, maximálně 2x týdně po půlhodině. Děti se dívají pouze na televizní pořady, které jsou určené právě jim. Program sledují jen ty děti, které mají zájem pořad sledovat.  
Pobyt venku: Provádí se v herně, na školní zahradě, na vycházce – vždy v bezpečném prostředí. Ranní cvičení provádí předškoláci denně různými formami, sezónně využívají přilehlou terasu, školní zahradu. Mladší děti cvičí také denně, cvičí ve vyvětraných prostorách. Pokud je nepříznivé počasí, zařazujeme pohybové činnosti uvnitř budovy navíc.
Probíhá od 9.30 hod. – do 11.15 hod. (11.30hod., 11.45.hod), minimálně dvě hodiny venku. Nejstarší děti od podzimu do zimy a opět od jara do prázdnin provozují tzv. „Batůžkové dny“, kdy 1x týdně absolvují cílené pěší výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.
V létě děti tráví pobyt venku od rána, nejstarší děti venku i svačí (terasa)
Zahrada je dostatečně prostorná, nabízí možnost k různorodým aktivitám:
- Velký travnatý prostor na pohybové hry, míčové hry
- Tři pískoviště dostatečně od sebe vzdálená, aniž by se děti vzájemně rušily
- Asfaltové cesty k jízdě na koloběžkách
- Prolézací prvky
- Tabuli na venkovní kresbu
- Dřevěný domeček 2x
Spánek, odpočinek, klidové činnosti: Probíhá od 12.00hod. – 13.00hod/ 13.45 hod. – podle věku. Respektujeme individuální potřeby dítěte, proto rozlišujeme spánek a odpočinek dětí.
Spánek probíhá především ve stabilní ložnici I.třídy Berušek.  Spánek trvá asi 1.45minut.
Nestabilní ložnice v 1.patře   pro  děti ze II. a III.třídy slouží k odpočinku do 13.00hod., pak následují klidové činnosti ve třídě.

3. Organizace školního stravování
Strava je připravována v mateřské škole. Výdej probíhá na třídách, dle následujícího rozpisu:

Přesnídávka    Berušky         8.30 hod (výdej probíhá v jídelně berušek)
                     Kytičky           8.30 hod (výdej probíhá ve třídě kytiček)
                     Koťátka          8.45 hod (výdej probíhá ve třídě koťátek)

Oběd             Berušky        11.35 hod (výdej probíhá v jídelně berušek)
                     Kytičky         11.15 hod (výdej probíhá ve třídě koťátek)
                     Koťátka        11.45 hod (výdej probíhá ve třídě koťátek)


Svačina          Berušky        14.00 hod (výdej probíhá v jídelně berušek)
                     Kytičky         14.00 hod (výdej probíhá ve třídě kytiček)
                     Koťátka        14.00 hod (výdej probíhá ve třídě koťátek)

Pitný režim: samoobslužný, v nabídce jsou vitamínové nápoje, ovocné šťávy, minerálky. K tomu účelu slouží volně přístupné barely ve dvou  třídách, nejmladším dětem je pití naléváno.

4. Způsob nakládání s prádlem  
Výměna prádla: Ručníky: - 1x týdně
                          Pyžamka: - 1x týdně
                          Lůžkoviny: - 1x za tři týdny
V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťují provozní zaměstnanci MŠ.
Způsob praní: Prádlo je odváženo do prádelny v jiné MŠ, kde se pere pro celý právní subjekt. Vyvařují se utěrky, ručníky, povlečení a prostěradla. Pyžamka si děti nosí na vyprání domů. Pro MŠ se perou i záclony, ubrusy a pracovní oblečení provozních zaměstnankyň.
Manipulace s prádlem: použité prádlo z naší MŠ je uloženo v igelitových jednorázových pytlích nebo látkových pracích pytlích označených jako pytle pro transport. Poté je odváženo na vyprání. Čisté vyžehlené nebo vymandlované prádlo  je přiváženo v čistých koších a ukládá se ve skříních, určených jen pro čisté prádlo.
1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého.

5. Úklid
Denní úklid se provádí vytíráním podlah na vlhko (po příchodu dětí – šatny, po stolování – jídelny, při odpol.spánku – umývárny), vysáváním koberců, mytím WC a umyvadel dezinfekcí, utíráním prachu.
1x týdně – vytírání společných prostor dezinfekcí, mytí hřebenů v dezinfekci
1x za měsíc – generální úklid (mytí hraček dezinfekcí, mytí dveří, obkladů, nábytku, leštění podlah, omývání květin a radiátorů)
4x ročně – mytí oken, krytů zářivek a osvětlení
Odpadky jsou odnášeny každý den do přistavěného kontejneru, který je každý týden vyvážen Technickými službami.

6. Otužování a ozdravná opatření
• vzduchem – snažíme se prostory nepřetápět, děti nosí vhodné oblečení do třídy i ven, dostatečně větráme všechny prostory
• denním pobytem venku za téměř každého počasí. Pobyt prodlužujeme v letních měsících ráno i odpoledne.

7. Závěrečné ustanovení
Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě, je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem prokazatelně seznámeni.

Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy.


                                      Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy