Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád - zahrada

29. 8. 2018

Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Provozní řád zahrady
pracoviště MŠ Zavadilka

Vypracovala:             Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Schválila:                  Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Vydáno dne:             30. 6. 2017
Účinnost od:             1. 7. 2017
Zrušena směrnice:     Provozní řád zahrady pro pracoviště Zavadilka z 16. 5. 2016


Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.
          Číslo    Datum úpravy    Opravená část    Účinnost od    Provedl
               


Pozemek školní zahrady se rozkládá v bezprostředním okolí členité budovy naší MŠ.  Je porostlá nezávadnými, vesměs vzrostlými dřevinami. Každý pavilon má svoji část zahrady vybavenou pískovištěm, houpačkou, altánem, na jedné stojí dřevěný domeček, plechový domek, který slouží jako úložiště hraček, je umístěn na zahradě třídy Rybiček. Součástí těchto částí zahrady je prostorná terasa.
Společná zahrada, využívaná k odpoledním činnostem se rozkládá východně za hospodářskou budovou. Je vybavena pískovištěm, „housenkou na prolézání“, „věží na prolézání“, kolotočem, houpačkami a skákací pneumatikou.   
Údržbu všech prostranství provádí údržbář.

Vybavení:
- 5x pískoviště
- 1 dřevěný domeček
- 2 ks altánů
- 5 ks houpaček
- 1 ks housenky
- 2 kolotoče
- 1dřevěná věž
- 1 vahadlová houpačka

1. Denní úklid  
Ráno do 8. hodiny provádí údržbář kontrolu chodníků a prostor pod spojovacími   „průchody“ mezi pavilony.
V případě prašnosti školnice a uklízečky kropí pískoviště.

2. Průběžná péče o zahradu a herní prvky
Každé ráno provede školnice prohlídku celého prostranství zahrady, okamžitě odstraňuje
zjištěné závady, případně nahlásí zástupkyni ředitelky a společně zajistí jejich odstranění.
Školnice denně provádí písemný záznam fyzických kontrol prostranství.    
Uklízečka ráno podle potřeby kropí v dostatečném předstihu pískoviště, než jdou děti ven.
Před návštěvou zahrady první učitelka provede vizuální kontrolu všech ploch (prevence úrazu).
Poslední učitelka uzamkne sklad na hračky, WC, přístup na zahradu.

3. Péče o zeleň
Údržbář seká a uklízí travnaté plochy ve 14ti denním intervalu, ošetřuje stromy, keře.
Hrabe listí, uklízí spadané větve.
Prořezává stromy, keře.

4. Údržba pískoviště    
Údržbář:
Kontrola stavu obrub pískoviště.
2x během roku překopání písku.
1x ročně vybrání pískoviště na plochu – během zimního období je písek ponechán na ploše k promrznutí
1x za 6 let výměna písku, používán písek kopaný o hrubosti 0,4.

5. Provoz zahrady
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí a podle toho organizují pobyt na školní zahradě takovým způsobem, aby předcházely zdravotním obtížím a úrazům dětí.

Prostory zahrady slouží výhradně pro děti mateřské školy a jejich výchovně vzdělávací práci.

6. Roční revize, revize herních prvků
Revize provádí odborná firma a je protokolárně zanesena.
Doporučuje případné opravy, nebo likvidaci – výměnou za nový, certifikovaný výrobek, opatřený  veškerou dokumentací.


                                           Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy