Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední deska

 Výsledek řízení zápisu do Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321

na školní rok 2019/2020

 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 rozhodla v souladu s § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

registrační číslo uchzeče výsledek řízení Přijat na pracoviště
1 nepřijat/a x
2 přijat/a MŠ Lužická
3 nepřijat/a x
4 přijat/a MŠ Zavadilka
5 přijat/a MŠ Zavadilka
6 přijat/a MŠ Zavadilka
7 přijat/a MŠ Lužická
8 přijat/a MŠ Zavadilka
9 nepřijat/a x
10 přijat/a MŠ Lužická
11 přijat/a MŠ Tyršova
12 přijat/a MŠ Zavadilka
13 přijat/a MŠ Zavadilka
14 přijat/a MŠ Zavadilka
15 přijat/a MŠ Lužická
16 přijat/a MŠ Zavadilka
17 přijat/a MŠ Tyršova
18 přijat/a MŠ Zavadilka
19 přijat/a MŠ Knappova
20 přijat/a MŠ Tyršova
21 přijat/a MŠ Tyršova
22 přijat/a MŠ Knappova
23 přijat/a MŠ Zavadilka
24 přijat/a MŠ Zavadilka
25 nepřijat/a x
26 přijat/a MŠ Lužická
27 přijat/a MŠ Tyršova
28 přijat/a MŠ Zavadilka
29 přijat/a MŠ Lužická
30 přijat/a MŠ Lužická
31 přijat/a MŠ Tyršova
32 nepřijat/a x
33 přijat/a MŠ Tyršova
34 přijat/a MŠ Lužická
35 přijat/a MŠ Zavadilka
36 přijat/a MŠ Lužická
37 přijat/a MŠ Zavadilka
38 přijat/a MŠ Knappova
39 přijat/a MŠ Knappova
40 přijat/a MŠ Tyršova
41 přijat/a MŠ Lužická
42 přijat/a MŠ Lužická
43 nepřijat/a x
44 přijat/a MŠ Lužická
45 přijat/a MŠ Knappova
46 přijat/a MŠ Zavadilka
47 přijat/a MŠ Zavadilka
48 přijat/a MŠ Lužická
49 přijat/a MŠ Knappova
50 přijat/a MŠ Knappova
51 přijat/a MŠ Zavadilka
52 přijat/a MŠ Zavadilka
53 přijat/a MŠ Knappova
54 přijat/a MŠ Knappova
55 přijat/a MŠ Knappova
56 přijat/a MŠ Tyršova
57 nepřijat/a x
58 přijat/a MŠ Tyršova
59 přijat/a MŠ Zavadilka
60 přijat/a MŠ Tyršova
61 přijat/a MŠ Lužická
62 přijat/a MŠ Tyršova
63 přijat/a MŠ Knappova
64 přijat/a MŠ Lužická
65 přijat/a MŠ Lužická
66 přijat/a MŠ Zavadilka
67 přijat/a MŠ Knappova
68 přijat/a MŠ Knappova
69 přijat/a MŠ Tyršova
70 přijat/a MŠ Knappova
71 přijat/a MŠ Zavadilka
72 přijat/a MŠ Zavadilka
73 přijat/a MŠ Zavadilka
74 nepřijat/a x
75 přijat/a MŠ Tyršova
76 přijat/a MŠ Tyršova
77 přijat/a MŠ Lužická
78 přijat/a MŠ Knappova
79 přijat/a MŠ Knappova
80 přijat/a MŠ Zavadilka
81 přijat/a MŠ Lužická
82 přijat/a MŠ Lužická
83 nepřijat/a x
84 přijat/a MŠ Zavadilka
85 přijat/a MŠ Knappova
86 nepřijat/a x
87 přijat/a MŠ Zavadilka
88 přijat/a MŠ Knappova
89 přijat/a MŠ Tyršova
90 přijat/a MŠ Knappova
91 přijat/a MŠ Knappova
92 přijat/a MŠ Knappova
93 přijat/a MŠ Zavadilka
94 přijat/a MŠ Tyršova
95 přijat/a MŠ Tyršova
96 přijat/a MŠ Lužická
97 přijat/a MŠ Zavadilka
98 přijat/a MŠ Tyršova
99 přijat/a MŠ Knappova
100 přijat/a MŠ Zavadilka
101 přijat/a MŠ Zavadilka
102 přijat/a MŠ Zavadilka
103 nepřijat/a x
104 přijat/a MŠ Tyršova
105 přijat/a MŠ Tyršova
106 přijat/a MŠ Tyršova
107 přijat/a MŠ Knappova
108 přijat/a MŠ Zavadilka
109 přijat/a MŠ Lužická
110 přijat/a MŠ Tyršova
111 přijat/a MŠ Lužická
112 přijat/a MŠ Zavadilka
113 přijat/a MŠ Zavadilka
114 nepřijat/a x
115 přijat/a MŠ Lužická
116 přijat/a MŠ Tyršova
117 nepřijat/a x
118 přijat/a MŠ Tyršova
119 přijat/a MŠ Tyršova
120 přijat/a MŠ Knappova
121 přijat/a MŠ Tyršova
122 přijat/a MŠ Tyršova
123 přijat/a MŠ Tyršova
124 přijat/a MŠ Lužická
125 přijat/a MŠ Knappova
126 nepřijat/a x
127 nepřijat/a x
128 přijat/a MŠ Tyršova
129 přijat/a MŠ Zavadilka
130 přijat/a MŠ Knappova
131 přijat/a MŠ Lužická
132 přijat/a MŠ Knappova
133 přijat/a MŠ Lužická
134 přijat/a MŠ Knappova
135 přijat/a MŠ Lužická
136 přijat/a MŠ Tyršova
137 přijat/a MŠ Tyršova
138 přijat/a MŠ Tyršova
139 přijat/a MŠ Tyršova