Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Oznámení o zápisu do Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321

Zápis do MŠ

pro školní rok 2019/2020

Zápis proběhne v ředitelně v MŠ Lužická 321 ve dnech:

       6. 5. 2019 (pondělí)            8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

       7. 5. 2019 (úterý)                8.00 - 12.00 / 13.00 – 15.00

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti. Žádost si mohou rodiče vyzvednout po 1. 4. 2019 na každém odloučeném pracovišti Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321, budou přednostně přijímány:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu) v příslušném spádovém školském obvodu (území města Jaroměř a jeho městských částí Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý Ples a Dolní Dolce), a to podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Děti s trvalým pobytem na území města Jaroměř (a jeho městských částí Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý Ples a Dolní Dolce) podle věku od nejstarších po nejmladší. 
  3. Děti s trvalým pobytem mimo město Jaroměř (a jeho městských částí Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý Ples a Dolní Dolce) podle věku od nejstarších po nejmladší.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které dosáhnou věku dvou let nejpozději do 31. 8. 2019, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Děti se nepřijímají do jednotlivých pracovišť, ale do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321. Všechny žádosti se posuzují podle stanovených kritérií dohromady a následně se děti rozdělují do jednotlivých pracovišť.

Od školního roku 2019/2020 bude přijímáno 105 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijatých dětí bude snižovat.

Sebou vezměte: vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). Cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost pobytu na území ČR dle §20 zákona č. 343/2007 Sb.

Žádosti o přijetí, které nebudou podané v termínech 6. a 7. 5. 2019 nebudou do přijímacího řízení zařazeny, ale budou posuzovány jednotlivě dle data podání.

 

                                                          

 

 

Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy

 

Příspěvky

Oznámení o Zápisu na školní rok 2019/2020

8. 3. 2019

Oznámení o Zápisu

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

8. 3. 2019

Výsledky budou zveřejněny v rubrice Úřední deska.

 

Organizace a podmínky pro přijímání dětí na školní rok 2019/2020

8. 3. 2019

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

8. 3. 2019

 

Přihláška k přijetí do MŠ

8. 3. 2019

K vyzvednutí na každém odloučeném pracovišti od 1.4.2019

 

Před nástupem do školky

7. 3. 2019